“Det självklara valet vid Service,
omlindning och reparation av elmotorer, växlar, omriktare, kullager, pumpar, svetsar samt andra driv utrustningar”

Välkommen till Gislaved Elmotorservice AB!

Vi erbjuder service, omlindning och reparation av alla typer av elmotorer, växelström, likström, servo, pumpar, växellådor, svetsar, transformatorer, strömriktare och frekvensomformare samt andra drivutrustningar och
elektriska maskiner.

Innan produkten lämnar verkstaden provkör och det dokumenteras i ett reparationsprotokoll som skickas med till kunden. Vi är ett fullserviceföretag som arbetar både på verkstan som ute hos kunden.

Läs mer om oss

Förebyggande underhåll med fullständig
dokumentation för att uppnå minsta möjliga
störningar för Era kunder.

Vi erbjuder våra kunder laseruppriktningar av motorer och drivutrustningar.

Vi lagerhåller motorer, växlar, frekvens
-omformare, strömriktare och kullager m.m

 

 

Vi är nu återförsäljare för BUSCK och lagerför deras motorer. BUSCK erbjuder ett starkt produktprogram innehållande Busck och Brook Crompton elmotorer, Sacemi kylvätske-pumpar, Mecc Alte generatorer, Busck snäckväxlar och kuggväxlar från Premium-Stephan.